INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

22.01.2019

Przypominamy absolwentom szkoły (którzy przystępują do egzaminu maturalnego po raz trzeci i kolejny) o opłatach wnoszonych do OKE w Jaworznie.

 
Serwis do sprawdzenia potrzeby uiszczenia opłaty:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/op2018/index.php