PATRONAT - 18 bielski batalion powietrznodesantowy

Porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicah a 18 batalionem powietrznodesantowym w Bielsku Białej z dnia 22.12.2010r.

Celem zawartego porozumienia jest współpraca w procesie kształcenia uczniów LO im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach z poszerzonym programem proobronnym, a 18 batalionem powietrznodesantowym w Bielsku Białej

Strony współpracują ze sobą w na rzecz realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży, m.in. poprzez następujące działania:

  1.        Organizowanie „Dni Otwartych Koszar”, zwiedzanie Sali Tradycji Jednostki Wojskowej oraz realizacji pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego
  2.        Udzielania wsparcia w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym, konkursów wiedzy o historii oręża polskiego, w tym szczególnie o historii wojsk powietrzno-desantowych
  3.        Udział młodzieży w szkolnej w apelach pamięci organizowanych z okazji święta batalionu i rocznic historycznych
  4.        Udział żołnierzy w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkołę

 

 

 

 

 

 

http://18bpd.pl/