ESKULAPIADA MIEJSKA W TYCHACH

ESKULAPIADA MIEJSKA W TYCHACH

 

Organizator: Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, ul. Budowlanych 156

Miejsce: Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, ul. Budowlanych 156 (budynek A – test wiedzy teoretycznej, budynek B i skwer – testy praktyczne)

Termin: ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ WYDARZENIE ZOSTAJE PRENIESIONE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - o nowym termie poinformujemy niezwłocznie po jego ustaleniu

Zespół: 3 osobowe drużyny mieszane

Kategoria wiekowa: przedstawiciele klas 7 i 8 szkół podstawowych

Nagrody: Puchary dla najlepszych drużyn, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

 

Eskulapiada to umowna nazwa Miejskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Obejmuje swym zakresem wiedzę o zdrowym stylu życia, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz historię PCK.  Zgodnie z regulaminem olimpiady powinna ona sprawdzać wiedzę teoretyczną uczestników na temat:
•    istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia,
•    zasad utrzymywania higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem

Teoretyczna część

-zdrowia i higieny jamy ustnej,
-zasad zdrowego żywienia,
-znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka,
-prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich sposobów wypoczynku,
-problematyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków,
-zapobiegania chorobom zakaźnym ( szczególnie HIV/AIDS) oraz cywilizacyjnym,
-zapobiegania urazom i wypadkom ( w domu, w szkole i na drodze),
-zasad udzielania pierwszej pomocy,
-podstawowych wiadomości o Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w       tym wiedzy  o PCK.

Praktyczna część

  • przenoszenie rannego na noszach
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w tym: zasady bezpieczeństwa, pozycja boczna bezpieczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bandażowanie
  • tor sprawności fizycznej

    Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę kierować do Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy, tel. 32 / 327-08-80, e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl do dnia 27.03.2020 r. godz.12.00

Pliki do pobrania