Gimnazjum dla Młodzieży

Nauka w Gimnazjum dla Młodzieży Prowadzące Oddziały Przyspasabiające do Pracy w klasie pierwszej odbywa się w formie stacjonarnej od poniedziałku do piątku.

W klasie drugiej oraz trzeciej słuchacz Gimnazjum oprócz zajęć ogólnokształcących w szkole ( 3 dni ) przyucza się do wybranego przez siebie zawodu na zajęciach praktycznych u pracodawców ( 2 dni ).

Uczeń naszego Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy może kontynuować naukę w:

  • Zasadniczej Szkole Zawodowej kończącej się zdobyciem uprawnień do pracy w danym zawodzie.
  • Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych kończącym się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej.

ZAPISZ SIĘ

Pliki do pobrania