Liceum "Mundurowe"

Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej Działamy od 2005 roku i od tej pory kształcimy młodzież w klasach z poszerzonym programem nauczania języków obcych i przysposobienia obronnego.

Liceum „Mundurowe” to szkoła inna niż wszystkie. Realizując program liceum ogólnokkształcącego w całym cyklu nauczania zapewnimy szereg ciekawych zajęć i możliowość zdobycia wiedzy z dziedzin niedostępnych w "zwykłych" szkołach.

Dużą wagę przywiązujemy do wszechstronnego wykształcenia młodzieży i przygotowania jej do funkcjonowania w zjednoczonej Europie. Dlatego kładziemy nacisk na naukę języków obcych zwiększając ilość godzin – język angielski 6 godzin tygodniowo, język niemiecki 3 godziny tygodniowo.

Jako szkoła „mundurowa” stawiamy sobie również za cel nauczenie młodzieży poszanowania tradycji i szacunku dla historii. Jednym ze sposobów przez które osiągamy założony cel jest nauczenie młodzieży poszanowania dla munduru, który przez cztery dni w tygodniu jest obowiązkowym strojem szkolnym.

W ofercie szkoły obok wysoko wykwalifikowanej kadry oraz bardzo dobrej bazy dydaktycznej znajduje się wiele ciekawych, dodatkowych zajęć.

W trakcie trzyletniego okresu nauki organizujemy czerty obozy szkoleniowo-kondycyjne w takcie których młodzież poznaje zasady musztry, uczy się strzelania, wspinaczki, przepraw przez rzekę, poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wiele, wiele innych umiejętności. Pierwszy taki obóz odbywa się tuż po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego – od tego uczniowie rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą mundurową.

Poza obozami, raz w miesiącu, w sobotę odbywają się zajęcia wojskowe – są to m.in. spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, zajęcia na strzelnicy, zajęcia z topografii. W ramach zajęć wojskowych istnieje również możliwość udziału w zajęciach ze sztuk walki i samoobrony.

Poza zajęciami organizowanymi przez szkołę młodzież aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej – biorąc udział w licznych uroczystościach – dzięki mundurom jesteśmy rozpoznawalni i często zapraszani na ważne dla miasta imprezy.

Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów i uprawnień:

  • Pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • Strzelectwa sportowego i bojowego oraz obsługi broni sportowej
  • Przeszkolenia taktycznego w zakresie działania wojsk zmechanizowanych
  • Przeszkolenia taktycznego w zakresie działania wojsk rozpoznawczych
  • Przeszkolenia w zakresie wspinaczki skałkowej oraz przepraw linowych
  • Przeszkolenia w zakresie specyfiki poszczególnych służb mundurowych
  • Autoprezentacji
  • Samoobrony

Młodzież Liceum bierze również udział w licznych projektach, działaniach wolontariackich i społecznych.

Ponadto uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z ciekawej oferty kursów organizowanych przez ośrodki kształcenia kursowego ZDZ z uwzględnieniem 20 % zniżki.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 / 327-08-80
fax: 32 / 327-08-80
www: szkoly.tychy.zdz.pl 
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl

https://www.zdz.katowice.pl/formularz-zapisow-do-szkol,80,131

 

Zostań uczniem naszej szkoły!!