Liceum Ogólnokształcące "mundurowe"

Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach "mundurowe"

Klasa wojskowa :
jest to specjalna oferta kształcenia dla dziewcząt i chłopców – uczniowie przygotowywani są do przyszłości zawodowej w służbach mundurowych, lub do podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym kierunku.

W trakcie 3 letniej nauki młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z:

 • 4. obozów szkoleniowo-kondycyjnych realizowanych w Ośrodku Misji Zagranicznej w Kielcach, i ośrodkach ZHP na terenie woj. śląskiego.
 • zwiększonej liczby godzin nauczania języków obcych i edukacji dla bezpieczeństwa 
 • ćwiczeń z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych, 
 • nauki technik samoobrony i musztry,
 • uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych
 • 20% zniżki na kursy organizowane przez ośrodki kursowe ZDZ np. prawo jazdy.
 • uczestniczenia w projektach MON- u,
 • nauki w przyjaznych, mało licznych klasach,


Będzie miała możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu:

 • obsługi i użytkowania broni sportowej, 
 • szkoleń z zakresu taktyki służb mundurowych,
 • technik samoobrony,
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej.Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną baza dydaktyczną – posiadamy m.in.

 • sale z rzutnikami multimedialnymi i tablicą interaktywną,
 • pracownię komputerową, " ,
 • nowoczesną aulę multimedialną przeznaczoną do odtwarzania filmów DVD i CD z  dostępem do sieci Internet, 
 • bogato wyposażoną w nowoczesną i profesjonalną broń sportową strzelnicę szkolną, 
 • salę gimnastyczną. 


Korzystamy z dziennika elektronicznego zapewniając stały dostęp dla uczniów i rodziców do informacji w zakresie realizacji kształcenia.

Absolwenci szkoły zdobędą odpowiednie przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na każdym kierunku, lub pracy w resorcie służb mundurowych.

ZAPISZ SIĘ

Pliki do pobrania