Nabór do szkół dla dorosłych nadal trwa !!

14.09.2017

 

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe 

Zachęcamy do zapisu do naszej szkoły, która jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

 Kształcimy w zawodach: 

  1. Opiekun medyczny
  2. Technik masażysta
  3. Technik sterylizacji medycznej 

 

  • opiekun medyczn :

 

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne.

ostępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym.

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw sprawią, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

Absolwent kształcący się w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,

3) Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

4) Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,

5) Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

  • technik masażysta : 

 

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych . Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego i postawić na masaż sportowy.

Absolwent kształcący się w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego,

2) wykonywania masażu sportowego,

3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

  • technik sterylizacji medycznej :

 

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

W medycynie do diagnozowania i leczenia zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia , ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu.

Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być poddane procesowi dekontaminacji i osiągnąć odpowiednią czystość mikrobiologiczną. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń. 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji .

Czekamy właśnie na Ciebie !! 

Więcej informacji pod :

nr : +32 327 08 80 lub 697 818 739 
e-mail : s-tychy@zdz.katowice.pl