NOWOŚĆ - Szkoła Podstawowa z rozszerzonym programem nauczania języków obcych

7.05.2018

Od września 2018r. otwieramy Szkołę Podstawową z rozszerzonym programem nauczania języków obcych.

W czasie wakacji odbędzie się generalna modernizacja budynku szkolnego oraz doposażenie w nowe meble i pomoce dydaktyczne!!!

Dlaczego warto skorzystac z naszej oferty?

Proponujemy:

Bezpieczeństwo i komfort uczenia się

 • klasy do 15 osób, brak anonimowości
 • GWARANTUJEMY OPIEKĘ NAD DZIECKIEM DO PÓŹNYCH GODZIN POPOŁUDNIOWYCH
 • lekcje codziennie od 8.00
 • zapewnienie wyżywienia w formie cateringu
 • bezpieczny biometryczny system wejścia do budynku
 • opieka pielęgniarki, pedagoga i psychologa
 • dziennik elektroniczny (na bieżąco kontrola postępów w nauce i frekwencji uczniów na zajęciach)
 • plac zabaw, ogródek i plac zieleni do zabawy
 • bezpłatny duży parking przy szkole, lokalizacja blisko centrum miasta i dworca PKP.

 Wysoka jakość kształcenia

 • doświadczeni nauczyciele, pasjonaci w swojej dziedzinie, egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni
 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • pracownie przedmiotowe
 • programowanie Logo, Scratch
 • przedmiotowe indywidualne ścieżki rozwoju od klasy IV
 • zajęcia z technik uczenia się i zapamiętywania

 W klasach I-III:

 • w klasie I – 2 godziny tygodniowo języka angielskiego
 • od klasy II - 3 godziny tygodniowo języka angielskiego
 • zajęcia realizowane przez nauczycieli przedmiotów: plastyka, muzyka, język angielski, informatyka,
 • zajęcia wychowania fizycznego (1 godzina tradycyjna, 2 godziny piłka nożna lub taniec)
 • zajęcia pozalekcyjne (programowanie, piłka nożna, zajęcia taneczne) i zajęcia wspomagające pokonywanie trudności

W klasach IV-VIII:

 • zwiększona liczba godzin języka angielskiego: kl. IV –VI po 4 godziny, kl. VII-VIII
  po 5 godzin w tygodniowo
 • regularne zajęcia z native speakerem (język angielski): kl. VI – 1godzina tygodniowo, kl. VII i VIII – po 2 godziny tygodniowo
 • w klasach VII i VIII osiągnięcia uczniów z języka angielskiego poddane będą zewnętrznej diagnozie postępów przy wykorzystaniu Progress Test wyd. Pearson (koszty ponosi szkoła)
 • w klasie VIII uczniowie obowiązkowo przystąpią do egzaminu Certyfikat KET for Schools - Key English Test for Schools (A2) (koszty będą podzielone po 50% pomiędzy szkołę a rodziców) a dla najlepszych szkoła pokryje koszt egzaminu
  Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)
 • drugi język obcy już od klasy IV a nie od VII, z możliwością wyboru (j. niemiecki lub j. francuski lub j. hiszpański)
 • wyjazdy językowe do krajów anglosaskich (koszty wyjazdu pokrywa rodzic)

 Rozwijanie zainteresowań uczniów

 • wprowadzenie indywidualnych przedmiotowych ścieżek rozwoju
 • wyjazdy naukowe, wycieczki, konkursy, przeglądy, festiwale,
 • warsztaty techniczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, informatyczne
 • zajęciawychowania fizycznego
 • zajęcia pozalekcyjne i zajęcia wspomagające pokonywanie trudności
 • zajęcia piłki nożnej
 • zajęcia strzeleckie
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia filmowe, artystyczne i teatralne

Opłaty i nabór

Miesięczna opłata czesnego będzie wynosić 200 zł. Oplata czesnego obejmuje koszt zajęć dodatkowych.

Nabór na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony równolegle do klasy pierwszej, drugiej, czwartej i siódmej.