PARTNER- 12-3 Ochotniczy Hufiec Pracy w Tychach

Porozumienie pomiędzy szkołą, a Tyskim Hufcem Pracy zostało zawarte 31.08.2017r. Tyski Hufiec Pracy zajmuje się przede wszystkim młodzieżą o zmniejszonych szansach edukacyjnych i życiowych, wymagających i poszukujących opieki oraz możliwości kształcenia i zdobywania przygotowania zawodowego.

Uczestnikami Hufca jest młodzież w przedziale wiekowym 15-18 lat z terenu miasta Tychy i okolic kształcąca się w zawodach: sprzedawca, elektryk, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik, ślusarz, murarz-tynkarz, fryzjer, piekarz, cukiernik, operator urządzeń przemysłu szklarskiego.

Siedziba 12-3 HP Tychy znajduje się w Tychach na ul. Edukacji 5.