Warunki rekrutacji

 

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 34 / 327-08-80 ,  697-818-739
 
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

Zapraszamy do naszych szkół

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum, Technikum, Liceum Sztuk Plastycznych,

Branżowa Szkoła II Stopnia

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / branżowej szkoły I stopnia
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły (pliki do pobrania) lub zapis on-line
  • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w związku z udziałem w obozach szkoleniowo - kondycyjnych i zwiększonej ilości zajęć sportowych
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (technikum, szkoła branżowa), BSI)
  • wpłacenie wpisowego

 

Pliki do pobrania