Warunki rekrutacji

 

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 34 / 327-08-80 ,  697-818-739
 
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

Zapraszamy do naszych szkół

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Szkoła podstawowa, Technikum, Liceum, Branżowa Szkoła I Stopnia

  • świadectwo ukończenia gimnazjum / świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły (pliki do pobrania)
  • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego

 

Pliki do pobrania