specjalność: techniki graficzne- specjalizacja: projektowanie graficzne

ZAPISZ SIĘ

NOWOŚĆ

Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne

to szkoła dla uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy chcą rozwijać swoje pasje.
Nauka obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne:

 • historia sztuki,
 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu,
 • podstawy projektowania,

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole - czym różnimy się od innych szkół:

 • proponujemy naukę w liceum plastycznym artystycznego zawodu,
 • kończąc szkołę uczeń uzyskuje zawód plastyka,
 • zajęcia artystyczne są prowadzone przez profesjonalnych artystów plastyków,
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje odpowiednie przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość poznania pracy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie stosowane przez grafików komputerowych,
 • szkoła zapewnia częściowo materiały plastyczne (podłoża rysunkowe/malarskie oraz narzędzia rysunkowe itp.),
 • dla uczniów organizowane są plenery malarskie,
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów ze znajomości różnych programów graficznych.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych.

 

W skład kadry dydaktycznej dla przedmiotów artystycznych wchodzić będą:

 • mgr Agnieszka Kołodziej-Adamczuk-historia sztuki
 • dr Laura Birnbach- projektowanie multimedilane, projektowanie graficzne
 • mgr Tomasz Wenklar- rzeźba
 • mgr Renata Małek- podstawy fotografii i filmu
 • mgr Katarzyna Kozioł-Biłek- historia sztuki,malarstwo
 • mgr Marta Baron-Drozdek-malarstwo
 • mgr Magdalena Bartkiewicz-fotografia,film,projektowanie graficzne

wsparcie merytoryczne:

prof. Adam Romaniuk-znany projektant graficzny i grafik książkowy.

ZAPISZ SIĘ