Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technikum 

W Technikum zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających wymagania maturalne. Przewidujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego oraz informatyki. Proponujemy bogaty pakiet zajęć pozalekcyjnych.

Nauka trwa cztery lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, np. w postaci reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

To pasjonujący kierunek kształcenia dla osób, pragnących rozwijać swoje talenty, które:

 • interesują się techniką komputerową
 • mają zdolności manualne
 • posiadają zmysł plastyczny i poczucie estetyki
 • są kreatywne

Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, absolwent otrzymuje technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej
 • prowadzenie procesów drukowania cyfrowego
 • przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
 • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych
 • obrabiania druków cyfrowych
 • prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D
 • obrabiania przestrzennych druków 3D

Technikum daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu światłowodowego, w której będą odbywały się zajęcia e-sportowe.

W programie klasy m. in.:

·         umiejętność świadomego korzystania z komputera, 

·         elementy programowania i robotyki Lego Mindstorms,

·         wsparcie psychologiczno-pedagogiczne niedopuszczające do uzależnienia od komputera,

·         komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim,

·         umiejętność pracy w grupie,

·         grafika komputerowa,

·         elementy dziennikarstwa (komentowanie turniejów ),

·         elementy menadżerskie.

  

Możliwości podjęcia pracy:

 • w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej
 • drukarniach
 • w prawie każdej dużej firmie