Technik Logistyk a może Technik grafiki i poligrafii cyfrowej ?!

6.07.2017

 !! Coraz mniej miejsc !! 

Zachęcamy do zapisów do Technikum na kierunek Technik Logistyk z innowacją E-sportową !!

Absolwent kształcący się w zawodzie Technik Logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 2. zarządzania zapasami,
 3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 4. zarządzania gospodarką odpadami,
 5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Innowacja e-sportowa daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

Jeżeli logistyka nie jest dla Ciebie mamy coś jeszcze !! 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu.

Ten kierunek przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym, np. w postaci reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej
 2. prowadzenie procesów drukowania cyfrowego
 3. przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
 4. wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych
 5. obrabiania druków cyfrowych
 6. prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D
 7. obrabiania przestrzennych druków 3D

Czekamy właśnie na Ciebie !! 

Więcej informacji pod :

nr : +32 327 08 80 lub 697 818 739
strona : www.szkoly.tychy.zdz.pl 
e-mail : s-tychy@zdz.katowice.pl