Technik logistyk- ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

21.03.2018

Technikum daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

2) zarządzania zapasami,

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

4) zarządzania gospodarką odpadami,

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.