technik pojazdów samochodowych

Zapisz się

Technik pojazdów samochodowych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne
z przedmiotów ogólnokształcących, a zajęcia praktyczne
u pracodawców.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonanych napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej II Stopnia, uczeń może zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Technik pojazdów samochodowych może być zatrudniony w:

 • prywatnych firmach świadczących usługi z zakresu diagnostyki, obsługi, naprawy, handlu i  sprzedaży pojazdów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych (np. fabryki samochodów),
 • instytucjach publicznych (np. miejskie zakłady komunikacji).
 • warsztatach obsługowo-naprawczych specjalizujących się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,
 • stacjach serwisowych oraz obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacją,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • firmach świadczących usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
 • firmach zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Zapisz się