Technik sterylizacji medycznej

W medycynie do diagnozowania i leczenia zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia , ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu.

Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być poddane procesowi dekontaminacji i osiągnąć odpowiednią czystość mikrobiologiczną. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń. 

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Absolwent kształcący się w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji .