TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

9.05.2018

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na tyskim rynku pracy pracowników w zawodzie TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ zapraszamy do zdobycia tytułu w naszej szkole! Zajęcia rozpoczynają się już od września 2018r. !