Technikum

Technikum  wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Jest to BEZPŁATNA szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne – przygotowanie do egzaminu maturalnego i kształcenie zawodowe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KLASA LOGISTYCZNA BĘDZIE OBJĘTA PATRONATEM ŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH

Korzystamy z dziennika elektronicznego zapewniając stały dostęp dla uczniów i rodziców do informacji w zakresie realizacji kształcenia.

W ramach Technikum proponujemy naukę na kierunkach:

 •          technik logistyk
 •          technik cyfrowych procesów graficznych.

Technik logistyk  zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Do podstawowych zadań technika logistyka należą:

 •          wybór procedury zakupów
 •          wybór dostawców i towarów wpływających
 •          analiza stanu zakupów i zarządzanie nimi,
 •          obsługa zamówień
 •          organizacja transportu,

Możliwość zatrudnienia:

 •         firmy logistyczne
 •         firmy spedycyjne

 Kwalifikacje

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu.

Do podstawowych zadań technika cyfrowych procesów graficznych należy:

przygotowanie i opracowanie różnego rodzaju projektow graficznych o charakterze informacyjnym i reklamowym, np. w postaci reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

To pasjonujący kierunek kształcenia dla osób, pragnących rozwijać swoje talenty, które:

 •          interesują się techniką komputerową
 •          mają zdolności manualne
 •          posiadają zmysł plastyczny i poczucie estetyki
 •          są kreatywne

 Możliwości podjęcia pracy:

 •          w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących          się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 •          instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 •          własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej
 •          drukarniach
 •          w dużych firmach

Kwalifikacje:

 • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • A.55 Drukowanie cyfrowe
ZAPISZ SIĘ

Pliki do pobrania