Wyniki konkursu wniosku złożonego w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach otrzymała dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w ramach  Programu Erasmus+ .  Z projektu Młody kucharz przyrządzający smaczne i zdrowe potrawy zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi produktowych wytycznych żywieniowych ,,Piramida w kuchni " będą korzystać uczniowie uczący się w zawodzie kucharz. Praktyki odbędą się w Hiszpanii w kwietniu 2015 roku dla grupy 5 osób.

Projekt umożliwia uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy która nie jest zawarta w ich programie praktyk odbywanych w kraju.
Uczniowie poznają jak w innych krajach europejskich realizowane są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące produktowych wytycznych żywieniowych. Uczniowie nauczą sie planować menu i przygotowywać posiłki w oparciu o lokalne produkty,  zgodne z piramidą żywieniową.
Obecnie coraz częściej obserwuje się negatywne skutki złych nawyków żywieniowych, czego przejawem jest na przykład otyłość, obserwowana również wśród dzieci i młodzieży. 
Na rynku usług gastronomicznych w Polsce panuje tendencja organizowania  imprez okolicznościowych w lokalach gastronomicznych. Umiejętność zaserwowania  klientom nie tylko smacznych, ale i zdrowych posiłków może przyczynić się do zmian nawyków żywieniowych i  powstrzymania negatywnych skutków złej diety.
Odbycie praktyk zawodowych za granicą wiąże się również z komunikowaniem się w języku obcym, co daje możliwość uczniom przyswojenia  języka obcego.

 

Podczas realizacji projektu uczniowie zdobędą:
  • certyfikat przygotowania językowego wydany przez szkołę (na etapie przygotowania do projektu, potwierdzony przez nauczyciela),
  •  certyfikat ukończenia przygotowania pedagogiczno - kulturowego wydany przez szkołę,
  • certyfikat realizacji praktyk wydany przez pracodawcę,
  • europass CV  przygotowany przez uczestników,
  • europass Mobilność  wydany przez organizację wysyłająca i przyjmującą,
  • ECVET - przygotowany przez nauczyciela przedmiotów zawodowych i partnera,
  • certyfikat uczestnictwa w projekcie - wydany przez szkołę.

Uzyskany przez uczestników projektu certyfikat przygotowania językowego (j. angielski) będzie wykorzystywany przez uczniów do aplikowania o pracę za granicą. Certyfikat przygotowania pedagogiczno - kulturowego będzie wykorzystywany przez uczniów do aplikowania o pracę za granicą, a także w Polsce, w przedsiębiorstwach, które mają klientów obcojęzycznych z innych krajów UE.

Uzyskane certyfikaty spowodują ułatwienie młodym ludziom mobilności , będą  znaczącym atutem w poszukiwaniu przyszłej pracy.
Uczeń zgłaszający się na praktykę zagraniczną powinien złożyć dokumenty określone w regulaminie rekrutacji.  Wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, uczeń zapoznaje się z ramowym planem praktyk, przewidzianym do realizacji w projekcie.  Program jest przygotowany w taki sosbób aby założona do zdobycia przez ucznia  umiejętność A, mogła być podzielona na małe umiejętności A1, A2, A3, A4 (zgodnie z założeniami ECVET). Uczeń na praktyce będzie opanowywał kolejno małe umiejętności. W momencie kiedy opanuje umiejętność A1, przejdzie do nauki umiejętności A2 (nie wcześniej). Pozytywna opinia pracodawcy będzie równocześnie uwzględniała potwierdzenie nabycia konkretnych umiejętności. Po odbytej praktyce umiejętności te będą jeszcze opiniowane przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Polsce. Po uzyskaniu informacji o stopniu zrealizowania ustalonych celów, uczeń otrzyma adekwatny do nich certyfikat Europass.