Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Jest to BEZPŁATNA szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

W zespole szkół prowadzimy kształcenie w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych. Przy wyborze kierunków kształcenia stawiamy na sprawdzone profile, kształcenie fachowców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy jak również na możliwość spełnienia zainteresowań uczniów.

Kształcenie dla młodzieży realizowane jest w zawodach:

* kucharz,
* monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
* od mechanika samochodowego, lakiernika, blacharza samochodowego, elektromechanika, przez sprzedawcę, cukiernika, fotografa, fryzjera, a nawet ślusarza, montera – elektronika, elektryka, montera mechatronika, montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych czy też zegarmistrza w klasie wielozawodowej , w której można wybrać sobie każdy wymarzony przez siebie zawód.

 

Co nas wyróżnia spośród innych szkół? 

Oprócz treści zawartych w podstawach programowych uczniowie mają możliwość:
• zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu służb mundurowych np.:
* obsługi i użytkowania broni sportowej, 
* szkolenia teoretycznego i praktycznego taktyki wojskowej służb mundurowych,
* musztry,
* samoobrony,
* pierwszej pomocy przedlekarskiej i innych.
• opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się za granicą,
• uczestniczenia w realizacji zagranicznych praktyk zawodowych,
• czynnego udziału w uroczystościach środowiskowych,
• nauki w mało licznych klasach

ZAPISZ SIĘ

Pliki do pobrania