KADRA PEDAGOGICZNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kadra Pedagogiczna naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 

mgr Bożena Uszok-Jarek

Dyrektor Zespołu Szkół,geografia

 

mgr Aleksandra Fąfara

kierownik praktycznej nauki zawodu

 

kpt Sławomir Iracki-wychowawca klasy 1 OPW

 Opiekun klas mundurowych ,Zajęcia wojskowe i służb mundurowych

 

mgr Anna Białota-wychowawca klasy 2 LOM

geografia 

mgr Joanna Bałazy

fizyka,chemia

mgr Michał Błahut

język niemiecki,kółko muzyczne

mgr Iwona Dudzik-wychowawca klasy 1 NLSP"B"

historia,wiedza o społeczeństwie

mgr Kamil Gamrot-wychowawca 2 NLSP

język angielski

mgr Małgorzata Gamrot-wychowawca 1 BSIP

język polski

mgr Maria Goniewicz

pedagog szkolny

mgr Michał Jońca

Edukacja dla bezpieczeństwa,kółko ratownicze

dr Łukasz Jończyk-wychowawca 3 LOG, 2 LOP

historia,wiedza o społeczeństwie,historia i społeczeństwo

mgr Artur Konsek

przedmioty logistyczne

mgr Agnieszka Kustroń-Koszyk

biologia,język angielski

mgr Mirosława Kwiatkowska

język polski

Tomasz Ladrowski

wiedza o policji,zajęcia wosjkowe i służb mundurowych,służba społeczeństwu

mgr Iwona Laszczka

religia, wolontariat szkolny

mgr Jolanta Morgała

bibliotekarka szkolna

mgr Michał Noras-wychowawca klasy 3 LOM, 1 LOP

język angielski,opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Paweł Płonka-wychowawca klasy 2 TECH,3BSIP,3BSIG

matematyka,informatyka

mgr Krzysztof Pytel-wychowawca klasy 2 BSIP

sks szkolne,wychowanie fizyczne

mgr Marek Rozmus

fizyka

mgr Joanna Szweda

język polski

mgr Teresa Truś-wychowawca klasy 3 TECH

przedmioty logistyczne 

mgr Elżbieta Witańśka

podstawy przedsiębiorczości,ekonomia w praktyce

mgr Martyna Wójcik

wychowanie fizyczne 

mgr Beata Żuraw

matematyka