KADRA PEDAGOGICZNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kadra Pedagogiczna naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 

mgr Bożena Uszok-Jarek

Dyrektor Zespołu Szkół, geografia

 

dr Łukasz Jończyk-wychowawca  3 LOP

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół, historia

 

mgr Aleksandra Fąfara- wychowawca 2 NLSPB

kierownik praktycznej nauki zawodu

 

kpt Sławomir Iracki-wychowawca klasy 2 OPW

 Koordynator klas mundurowych, Zajęcia wojskowe i służb mundurowych

 

mgr Małgorzata Babczyńska- wychowawca klasy 1 TECH

geografia

mgr Joanna Bałazy

fizyka, chemia

mgr Michał Błahut

język niemiecki, kółko muzyczne

dr Tomasz Czapik

historia, historia i tereźniejszność historia i społecześntwo

mgr Jolanta Ferek

język polski

mgr Małgorzata Gamrot-wychowawca 2 BSI, 3 BSI

język polski

mgr Maria Goniewicz

pedagog szkolny

mgr Katarzyna Guzy

język angielski

mgr Michał Jońca

Edukacja dla bezpieczeństwa, opiekun sekcji pierwszej pomocy

mgr Jacek Kita- wychowawca 3LOM

historia,wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

mgr Katarzyna Kołoczek-wychowawca 3 BSI

pedagog szkolny

mgr Artur Konsek- wychowawca 4 TECH

przedmioty logistyczne

st. asp mgr Mateusz Kuropatwa

słuzba społeczeńswtu, wiedza o policji, historia

mgr Agnieszka Kustroń-Koszyk-wychowawca 1 OPW

biologia, język angielski

mgr Iwona Laszczka

religia, wolontariat szkolny

st. kapr. pchor. mgr inż. Mariusz. Ł.

zajecia wojskowe i służb mundurowych, wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Morgała

bibliotekarka szkolna

mgr Michał Noras-wychowawca klasy 4 LOM, 2 LOP

język angielski, opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Paweł Płonka-wychowawca klasy 3 TECH

matematyka, informatyka

mgr Sylwia Powałko

psycholog szkolny

mgr Marek Rozmus

fizyka

mgr Dominika Sobecka- wychowaca 1 BSI

matematyka

mgr Elżbieta Witańśka

podstawy przedsiębiorczości

mgr Martyna Wójcik- wychowawstwo 1 LOP

wychowanie fizyczne 

mgr Beata Żuraw

matematyka