Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny, kucharz, operator obrabiarek skrawających, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

II Targi Edukacyjne w ZS w Tychach

29.03.2017

Spotkanie z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

23.03.2017

Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku

22.03.2017

Targi pracy - zaproszenie

17.03.2017

Tyska Gimnazjada Strzelecka

17.03.2017

Podstępne WZW

16.03.2017