Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, operator obrabiarek skrawających,  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny. Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

REFERENCJE

15.01.2020

Dzień Taktyczny w Szkole

14.01.2020

Zapraszamy do Branżowej Szkoły II Stopnia

14.01.2020

Wystawa kalendarzy w szkolnej bibliotece oraz kącik gier

14.01.2020

22.11.2019r. Święto Patrona Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

25.11.2019

Honorowy patronat Pana Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby

17.10.2019