Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, operator obrabiarek skrawających,  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny. Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

Klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia

2.04.2019

Dni Drzwi Otwartych Szkoły 2019

27.03.2019

Targi Edukacyjne w tyskiej Mediatece

19.03.2019

Operator obrabiarek skrawających -ZAPRASZAMY DO ZAPISU

6.03.2019

Kucharz -ZAPRASZAMY DO ZAPISU

5.03.2019

Technik logistyk -ZAPRASZAMY

4.03.2019