Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny, kucharz, operator obrabiarek skrawających, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

"Twoje Tychy" o ślubowaniu

18.10.2016

Tyska Gala Najzdolniejszych Uczniów

18.10.2016

Uroczyste ślubowanie uczniów szkół mundurowych 13.10.2016

14.10.2016

Pasowanie na pierwszaka

6.10.2016

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

3.10.2016

Turniej siatkówki z okazji Dnia Chłopaka

28.09.2016