Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, operator obrabiarek skrawających,  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny. Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

"Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego" projekt MON i fundacji Wolne Dźwięki

19.01.2018

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

28.12.2017

HIV/AIDS- wiem nie boje się, toleruję

15.12.2017

Nasza Stypendystka !!

29.11.2017

Piszą o nas w Gazecie !!

20.11.2017

Dzień Patrioty/-ki XXI wieku

16.11.2017