Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, operator obrabiarek skrawających,  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny. Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

MAMY BOGATĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ – POLECAMY NAJNOWSZE FILMY – „ZAWODOWO ZNACZY DOBRZE”

29.05.2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

28.05.2018

Uroczystość nadania sztandaru ZS im.gen.S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach

28.05.2018

Wizualizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej dla Młodzieży

25.05.2018

Szkolenie poligonowe klas pierwszych LO

21.05.2018

REKRUTACJA 2018/2019

18.05.2018