Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny, kucharz, operator obrabiarek skrawających, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

Mówią o nas w Gazecie !!

20.11.2017

Dzień Patrioty/-ki XXI wieku

16.11.2017

Święto Niepodległości 2017

14.11.2017

Apel uczniów klasy mundurowej w przedszkolu nr 26

10.11.2017

Sprzątanie grobów Polskich Żołnierzy

31.10.2017

Ślubowanie klas pierwszych Liceum

25.10.2017