Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, operator obrabiarek skrawających,  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny. Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, dostęp do  internetu, profesjonalną kadrę dydaktyczną.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Budowlanych 156 , 43-100 Tychy

Aktualności Zobacz wszystkie »

22.11.2019r. Święto Patrona Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

25.11.2019

Honorowy patronat Pana Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby

17.10.2019

Uroczyste Ślubowanie Pierwszych Klas Mundurowych w Tychach

16.10.2019

OBÓZ KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBLIŃCU-KOKOTKU 11.09-13.09.2019 r.

25.09.2019

Święto Wojska Polskiego w Tychach 21.08.2019r.

23.08.2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

20.08.2019