Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK ( KLASA MUNDUROWA)

ZAPISZ SIĘ

 •  SPL.01. Obsługa magazynów
 •  SPL.04. Organizacja transportu

Logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta, powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.


Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających, analizowanie stanów zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia.
i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi mieć szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego.
i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. 

 Wprowadzenie przedmiotów:

 • BHP w pracy logistyka
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów,
 • Gospodarka magazynowa
 • Magazyny przy produkcyjne
 • Magazyny dystrybucyjne
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i strzelectwa
 • Procesy magazynowe

Absolwent kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • Zarządzania zapasami,
 • Organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • Zarządzania gospodarką odpadami,
 •  Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Zapisz się

Pliki do pobrania