BAZA DYDAKTYCZNA

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

Kształcimy w formie dziennej.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium w postaci obniżki czesnego, za dobre wyniki w nauce oraz możliwość ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną.

Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie, dostosowane do potrzeb uczniów:

 •          poligon budowlany
 •          pracownia CNC
 •          pracownia procesów graficznych
 •          informatyczną z bezpłatnym dostępem do internetu dla uczniów i słuchaczy szkoły
 •          multimedialne centrum informacji (Pracownia multimedialna)
 •          aulę multimedialną
 •          pracownię językową
 •          pracownie przedmiotów ogólnokształcących
 •          bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i dostępem do internetu
 •          własną bazę sportową ( strzelnica, sala gimnastyczna, siłownia, salka do samoobrony)

Szczegółowe informacje o pracowniach znajdą Państwo tutaj:

Pracownie

 

Poligon budowlany

To nowoczesny, świetnie wyposażony obiekt ZDZ-tu. Powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
Na poligonie będą odbywać się zajęcia dla uczniów:

 •           techników spawalnictwa
 •           Liceum Sztuk Plastycznych- pracownia rzeźby

Poligon jest przystosowany do prowadzenia zajęć niezależnie od warunków pogodowych.

Pracownia CNC

W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie będą odbywać się zajęcia dla uczniów technikum spawalnictwa.

Pracownia jest nowocześnie wyposażona.

Uczniowie mogą zapoznać się m.in. z podstawami obróbki skrawaniem, rysunkiem technicznym, planowaniem procesu technologicznego, porównaniem obrabiarek konwencjonalnych a obrabiarek CNC, programowaniem procesów technologicznych z zastosowaniem programu SIEMENS, wykonaniem detalu wg rysunku.

Pracownia procesów graficznych

Uczniowie Technikum kształcący się na kierunku technik logistyk  wykonują zadania związane z zawodem w zakresie:

 •           opracowywania publikacji w zakresie treści logistycznych
 •           przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania,

 

 

Pracownia informatyczna

Uczniom i słuchaczom oddano do dyspozycji 15-stanowiskową pracownię komputerową współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych uczniowie i słuchacze mogą korzystać z licencjonowanego oprogramowania i z sieci Internet.

Do dyspozycji uczniów jest sieć Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Multimedialne centrum informacji (Pracownia multimedialna)

W pracowni tej znajduje się na stałe podłączone stanowisko komputerowe, tablica interaktywna i rzutnik multimedialny. Prowadzone są w niej zajęcia wszystkich przedmiotów, w których wykorzystuje się programy multimedialne.

Aula multimedialna

Przeznaczona jest do odtwarzania filmów, przygotowanych przez nauczycieli pomocy dydaktycznych i posiada dostęp do Internetu. Wyposażona jest w projektor, ekran multimedialny, sprzęt nagłaśniający oraz 100 miejsc siedzących. Jest to pomieszczenie z nowoczesną technologią klimatyzacyjną. Mogą odbywać się tam prelekcje dla większych grup. Wykorzystywana jest również do przeprowadzania egzaminu maturalnego, akademii okolicznościowych, spotkań z rodzicami i konferencji rady pedagogicznej.

Pracownia językowa

Pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną SAMSUNG umożliwiającą odtwarzanie filmów, odsłuchiwanie nagrań itp.

Pracownia posiada dostęp do interntu dzięki programowi OSE.

Pracownie przedmiotów ogólnokształcących

W pracowniach tych  znajdują się podwieszane rzutniki multimedialne, tablice intwerakywne, monitory dotykowe SAMSUNG.

Dodatkowo pracownie wyposażone są w sprzęt do pracy z uczniami tj. mapy,globusy,książki,płyty CD oraz program Corinth.

Pracownie posiadają dostęp do interntu dzięki programowi OSE.

 

Biblioteka z czytelnią

Wszyscy uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół mogą korzystać z bogatego zbioru biblioteki w zaciszu czytelni. Znajduje się tam również kącik z osiągnięciami młodzieży, na którym można podziwiać trofea naszych uczniów. Jest możliwość skorzystania z internetu czy zagrania w gry planszowe lub ich wypożyczenia.