KADRA LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 2023/2024


 

 

 • mgr Irena Imańska- wychowawca klasy 2 NLSP
 • Przewodnicząca komisji przedmiotów artystycznych
 • Przedmiot: rysunek i malarstwo

      

 

 • dr Łukasz Zaręba
 • Kierownik kształcenia artystycznego
 • Przedmiot: rysunek i malarstwo
 • podstawy projektowania graficznego

 

 • mgr Małgorzata Dusza
 • Przedmiot: historia sztuki

 

 • mgr Monika Kłak
 • Przedmiot: projektowanie graficzne
 • mgr Grzegorz Klatka
 • Przedmiot: podstawy fotografii i filmu

 

 • mgr Magdalena Grzyb-Jackiewicz
 • Przedmiot: podstawy projektowania graficznego
 • projektowanie graficzne
 • rysunek i malarstwo
 • podstawy fotografii i filmu

 

 • mgr Karol Wycisk- wychowawca 4 NLSP
 • Przedmiot: rzeźba

 

 • dr Kamil Pawłowski
 • Przedmiot: muzyka

 

 • mgr Elżbieta Tomaszewicz
 • Przedmiot: historia sztuki

 

 

 

 

wsparcie merytoryczne:

prof. Adam Romaniuk-znany projektant graficzny i grafik książkowy.