PODRĘCZNIK ARS LONGA

Centrum Edukacji Artystycznej zamieściło na swojej stronie informację o elektornicznej wersji podręcznika

 Ars longa Przemiany sztuki od Wenus z Willendorfu do Ogrodu rozkoszy ziemskich, tom I.

 Ars longa Przemiany sztuki od Szpitala Niewiniątek do Huśtawki Fragonarda, tom II. 

 

 Zachęcamy do korzystania.

 

Adres strony:

CEA-Biblioteka