Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

PROJEKTY

 

 

 

 

 

13.12.1981

 Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

 

ENTER

Nasza szkoła bierze udział w tym projekcie od Stycznia 2021r.

Lekcja:Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLNPodczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów

  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii

  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania

  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Szkolenia będą realizowane przez nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
       •    edukacja wczesnoszkolna
       •    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 

ZIELONA PRACOWNIA

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2021” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich
z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

Nasza Pani Dyrektor złożyła projekt na pracownie ekologiczną, w którą chcemy zmienić sale numer 105. Będzie to całkowicie nowoczesna pracownia biologiczno,fizyczno,chemiczna. Wyposażona w najnowsze materiały dydaktyczne. Wyniki będą przekazane 31.03.2021r. Trzymamy kciuki za projekt, ponieważ jest to duża inwestycja, która pozowoli na bardzo ciekawe prowadzenie w nowej formie zajęć z przedmiotów wyżej wymienionych.

 

 

 

AKTYWNA TABLICA

Rządowy program „Aktywna tablica” 2020-2024

Projekt obejmuje zakres technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 i wtych latach będzie realizowany.

Na program przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Możemy być dumni, ponieważ udało nam się pozyskać środki na wszystkie trzy szkoły dla, których składane były wnioski.

W ramach projektu zakupilśmy 12 laptopów (HP Pavilion 15,6 i5 10gen SSD 512 8GB W10 ), które będą pomagać w pracy naszym uczniom i nauczycielom.

Obecnie z laptopów skorzystali uczniowie, którzy zgłaszali problemy ze sprzętem podczas nauki zdalnej.

W przyszłości laptopy będą dostępne w pracowni logistycznej, bibliotece i na zajęciach, gdzie będzie potrzeba korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

 

ERASMUS + 

Sukces naszej szkoły- Projeket ERASMUS+ Współpraca z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.

ERASMUS+

 

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na wyposażenie klas OPW 2022/2023

 

MON.GOV

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 111 792,00 zł

Całkowita wartość zadania: 139 740,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów ubiorczych dla kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły, a dla szkoły wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na wyposażenie klas OPW 2023/2024

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

MON.GOV

 

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru służącego do realizacji programu szkolenia wojskowego.

Dofinansowanie: 27 840,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 34 800,00 zł

Data podpisania umowy: 07.11.2023 r.

 

 

 

 

 

Szkoła Patriotów


-Koordynator projektu- mgr Małgorzata Babczyńska
Krótki opis miejsca pamięci ze wskazaniem lokalizacji:
Cmentarz parafialny Parafii św. Marii Magdaleny, Tychy ul. Nowokościelna

MiejscepochówkunajdłużejżyjącegoObrońcyLwowapłk.Aleksandra

Sałackiego, który już w wieku
14 lat chwytając za broń wraz z innymi młodymi
mieszkańcami Lwowa nazywanymi później Orlętami Lwowskimi bronili miasta
przed oddziałami ukraińskimi w 1918 roku.Następnie już, jako żołnierz poddowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920). W kampanii wrześniowejw 1939 rokudowodził 8 kompanią strzelecką w pięciodniowych walkach w Borach Tucholskich, zakończonych niewolą.
Do 1945 przebywał wczterechobozach: Itzehoe, X A Sandbostel, LubeceiVI B Doessel. Zmarł w nocy z 4 na 5 kwietnia 2008 roku w Tychach dożywając wieku 104lat.
Hala dworca PKP w Tychy, ul. Asnyka 1

Tablica upamiętniająca kpt. Jana Ryczyńskiego dowódcy pociągu pancernego
„Groźny”, który kursował na linii WyryTychyKobiór, gdzie trwała słynna bitwa wyrska, jedna z największych na terenie obecnego województwaśląskiego.
Ewakuował rannych i ostrzeliwał pozycje wroga. Kilkakrotnie doprowadził do
cofnięcia się oddziałów z lasu wyrsko-żwakowskiego. Zginał 2 września 1939 broniąc polskiej ziemi podczas patrolu, a sam pociąg dzień później otrzymał rozkaz opuszczenia Tychów
*załącznik regulamin projektu
 

 KALENDARZ WYDARZEŃ:

Nasi Uczniowie klas mundurowych zawsze wzbudzają podziw i szacunek ze względu na ich zaangażowanie i przygotowanie do służby na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Wydarzenia, które miały miejsce niedawno, pokazują, jak wiele dokonań osiągnęli ci młodzi ludzie.

- Udział w koncercie Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego w Filharmonii Śląskiej klasy mundurowe i liceum plastycznego

-Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy placu ks. E. Szramka 1 w Katowicach

-Świąteczne Spotkanie Wielkanocne Śląskich Środowisk Kombatanckich, Niepodległościowych i Służb Mundurowych w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tychach

-II Ogólnopolski Konkurs Logistyczny organizowany przez Akademie Sztuki Wojennej w Warszawie laureaci konkursu: Kamila Lewandowska, Emilia Szymiec- III Tech

-Uroczystości 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Katowicach w kościele Garnizonowym

-XI Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym w Łazach

-X Wojewódzki Konkurs Musztry dla Klas Mundurowych w Wojkowicach

II miejsce indywidualnie Jadwiga Ćwikowska, II miejsce dla dowódcy- Paweł Pękala

-Udział w 150 rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego w Warszawie- reprezentowany przez uczniów: Zuzanna Tomanek, Julia Czernik, Antoni Skapczyk

-Eliminacje do Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych dla klas o profilu mundurowym w Moja Pszczyna. Klasa II OPW- II miejsce i klasa I OPW III miejsce.

-Uroczystości 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Tychach w kościele bł. Karoliny Kózkówny- Poczet sztandarowy szkoły, poczet sztanadorwy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Służba Liturgiczna, Dary, Kompania Honorowa, Apel Pamięci, Odbieranie kwiatów pod pomnikiem, warta pod pomnikiem.

-Udział w Bitwie Wyrskiej- Bój o Gostyń 20.05.2023r.

-warta honorowa pod pomnikiem Września 1939r.

-Udział w Pikniku z okazji Rocznicy Powstań Śląskich- 20.06.2023-Poczet sztandarowy szkoły

IPN Katowice

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Nasza szkoła w tym roku otrzymała dofinasowanie, ktore przeznaczymy na zakup nowości do biblioteki w wysokości 3120zł.

Pliki do pobrania

O SZKOLE