PROJEKTY

 

 

 

13.12.1981

 Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

ENTER

Nasza szkoła bierze udział w tym projekcie od Stycznia 2021r.

Lekcja:Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLNPodczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Szkolenia będą realizowane przez nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
       •    edukacja wczesnoszkolna
       •    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 


 

 

ZIELONA PRACOWNIA

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2021” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich
z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

Nasza Pani Dyrektor złożyła projekt na pracownie ekologiczną, w którą chcemy zmienić sale numer 105. Będzie to całkowicie nowoczesna pracownia biologiczno,fizyczno,chemiczna. Wyposażona w najnowsze materiały dydaktyczne. Wyniki będą przekazane 31.03.2021r. Trzymamy kciuki za projekt, ponieważ jest to duża inwestycja, która pozowoli na bardzo ciekawe prowadzenie w nowej formie zajęć z przedmiotów wyżej wymienionych.

 


 

 

AKTYWNA TABLICA

Rządowy program „Aktywna tablica” 2020-2024

Projekt obejmuje zakres technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 i wtych latach będzie realizowany.

Na program przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Możemy być dumni, ponieważ udało nam się pozyskać środki na wszystkie trzy szkoły dla, których składane były wnioski.

W ramach projektu zakupilśmy 12 laptopów (HP Pavilion 15,6 i5 10gen SSD 512 8GB W10 ), które będą pomagać w pracy naszym uczniom i nauczycielom.

Obecnie z laptopów skorzystali uczniowie, którzy zgłaszali problemy ze sprzętem podczas nauki zdalnej.

W przyszłości laptopy będą dostępne w pracowni logistycznej, bibliotece i na zajęciach, gdzie będzie potrzeba korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

 

ERASMUS + 

Sukces naszej szkoły- Projeket ERASMUS+ Współpraca z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.

ERASMUS+

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na wyposażenie klas OPW

 

MON.GOV

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: wyposażenie uczniów OPW Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 111 792,00 zł

Całkowita wartość zadania: 139 740,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pakietów ubiorczych dla kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły, a dla szkoły wyposażenia specjalistycznego do realizacji programu szkolenia wojskowego, w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez MON a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.