POROZUMIENIA

 

 

 

 

                  18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY W BIELSKU-BIAŁEJ. 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich
w Tychach ZDZ w Katowicah,
a 18 batalionem powietrznodesantowym w Bielsku Białej z dnia 22.12.2010r.

Celem zawartego porozumienia jest współpraca w procesie kształcenia uczniów LO im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach z poszerzonym programem proobronnym, a 18 batalionem powietrznodesantowym w Bielsku Białej

Strony współpracują ze sobą w na rzecz realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży, m.in. poprzez następujące działania:

  1.        Organizowanie „Dni Otwartych Koszar”, zwiedzanie Sali Tradycji Jednostki Wojskowej oraz realizacji pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego
  2.        Udzielania wsparcia w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym, konkursów wiedzy o historii oręża polskiego, w tym szczególnie o historii wojsk powietrzno-desantowych
  3.        Udział młodzieży w szkolnej w apelach pamięci organizowanych z okazji święta batalionu i rocznic historycznych
  4.        Udział żołnierzy w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkołę.

Siedziba: Bardowskiego 2 43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

                     KOMENDA MIESJKA POLICJI W TYCHACH

Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Bożeną Uszok-Jarek.


Dotyczy ono współpracy w zakresie działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego realizowanej wśród młodzieży.

Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Bożeną Uszok-Jarek ustalili zakres współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie stronami.

Od teraz tyscy policjanci będą wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania
w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Podpisane porozumienie stanowi pierwszy etap organizacji klasy mundurowej o charakterze policyjnym, która rozpocznie swoje funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

Siedziba: Aleja Bielska 46, 43-100 Tychy

 

 

                                   WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W TYCHACH

Porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach.

3 września 2012r. o godz. 13.00 podczas inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013
  w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach reprezentowaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk. Leszka Klaga i Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach mgr. Jacka Kwiatkowskiego.

Siedziba Cyganerii 51 43-100 Tychy

 

 

             HUFIEC PRACY 12-3 W TYCHACH.

Porozumienie z 12-3 Ochotniczy Hufiec Pracy w Tychach

Porozumienie pomiędzy szkołą, a Tyskim Hufcem Pracy zostało zawarte 31.08.2017r. Tyski Hufiec Pracy zajmuje się przede wszystkim młodzieżą o zmniejszonych szansach edukacyjnych i życiowych, wymagających i poszukujących opieki oraz możliwości kształcenia i zdobywania przygotowania zawodowego.

Uczestnikami Hufca jest młodzież w przedziale wiekowym 15-18 lat z terenu miasta Tychy i okolic kształcąca się w zawodach: sprzedawca, elektryk, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik, ślusarz, murarz-tynkarz, fryzjer, piekarz, cukiernik, operator urządzeń przemysłu szklarskiego.

Siedziba  Edukacji 5 43-100 Tychy.

 

 

6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH.

Porozumienie z 6 Batalionem Powietrznodesantowym w Gliwicach

W dniu 25.08.2021r. Pani Dyrektor Bożena Uszok-Jarek podpisała z Dowódcą 6 batalionu powietrznodesantowego Panem ppłk Piotrem Szołomickim porozumienie dotyczące współpracy między Liceum Ogólokształcącym,a 6 batalionem powietrznodesantowym w Gliwicach.
Porozumenie to jest związane z prowadzeniem od tego roku szkolnego tj 2021/2022 klasy OPW. 

Siedziba  W. Andersa 47 44-121 Gliwice

 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA- Wydział Architektury

Porozumienie zostało podpisane 29.11.2023r., a 12.04.2024r. odbyła się inauguracja współpracy patronackiej pomiędzy Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ Katowice i Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej.  Jest to kolejny krok w rozwoju Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych.

Siedziba Akademicka 7, 44-100 Gliwice