Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

Pragniemy poinformować, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w ZDZ Katowice (link poniżej), obejmującymi między innymi zakres przysługujących Państwu praw, wynikających z przetwarzania danych osobowych.