Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa

ZAPISZ SIĘ

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. 

Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. 

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

 •         Fryzjer,
 •         Cukiernik,
 •         Piekarz,
 •         Mechanik motocyklowy, 
 •         Mechanik pojazdów samochodowych,
 •         Elektromechanik,
 •         Blacharz samochodowy,
 •         Lakiernik samochodowy,
 •         Stolarz,
 •         Kucharz,
 •         Sprzedawca,
 •         Magazynier-logistyk

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

 • Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.
 • Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.
ZAPISZ SIĘ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA