Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Klasa wielozawodowa

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne
z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się
u pracodawców.
Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. 

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • mechanik motocyklowy, 
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik samochodowy,
 • stolarz,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • magazynier-logistyk

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

 Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.
Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.

Zapisz się

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA