Marsz na Azymut

25.10.2018

W dniu 25 października mimo nie sprzyjającej aury odbył się „Marsz na Azymut”. Organizatorem była Śląska WK OHP w Katowicach oraz Hufiec Pracy w Tychach. Celem przedsięwzięcia było uczczenie 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. W imprezie wzięło udział 10 jednostek organizacyjnych z województwa śląskiego wraz z opiekunami.
W pierwszym etapie marszu uczestnicy zwiedzali prywatne muzeum Arkadiusza Domińca właściciela Muzeum Śląskiego Września 1939. Muzeum powstało w autentycznym schronie, który znajduje się w Gimnazjum nr 1 noszącym imię Armii Krajowej. Pomieszczenia wypełniają pamiątki, kolekcja liczy ok. 2000 eksponatów, z których każdy ma swoją historyczną wartość i swoją własną historię. Wiele z nich pochodzi wprost z placu boju. Wśród eksponatów muzeum znajduje się również armata przeciwpancerna, radiostacja, są moździerze, karabiny, chlebaki, pociski. Lekcję historii przeprowadził pan Jacek Biernacki. Uczestnicy byli pod wrażeniem bo takie Muzeum Śląskiego Września 1939 jest jedynym w Polsce. W drodze na start uczestnicy zatrzymali się na dworcu PKP pod tablicą poświęconą kapitanowi Janowi Rybczyńskiemu dowódcy pociągu pancernego „Groźny”. W następnym etapie uczestnicy wzięli udział w zajęciach historyczno- topograficznych na terenach leśnych Tychy – Gostyń. Tu musieli wykazać się dużą umiejętnością posługiwania się mapą, kompasem i sposobami orientowania w terenie. Pierwszym zadaniem było wyznaczenie „azymutu” następnie liczenie parokroków i sporządzenie szkicu drogi marszu. Po dojściu na metę wszyscy wzięli udział w upamiętnieniu poległych żołnierzy przy pomniku Obrońców Śląska, gdzie zapalili znicze w asyście warty honorowej wystawionej przez młodzież z Liceum mundurowego im. Orląt Lwowskich ZDZ .Uczcili pamięć bohaterów minutą ciszy, następnie udali się pod schron „Sowiniec”. Z historią i znaczeniem tego schronu podczas II światowej zapoznał uczestników major Ryszard Woda i kapitan Sławomir Iracki. Po długim i wyczerpującym marszu na uczestników czekał gorący posiłek i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP.
Notatkę sporządziła :Anna Pawlik
Zdjęcie wykonała :Zofia Tabaka