REFERENCJE

15.01.2020

"Jak Cię widzą, tak Cię piszą" czyli kilka dobrych słów o nas i do nas...

 wśród nich m.in. :

  • gratulacje i życzenia Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Tychach z okazji rozszerzenia działalności szkoły w zakresie technika spawalnictwa a także Liceum Sztuk Plastycznych o specjalizacji techniki graficzne
  • gratulacje Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie otrzymania przez uczennicę Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
  • podziękowanie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za udział uczniów w mundurach we wszystkich uroczystościach państwowych i lokalnych
  • podziekowanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarządu Koła nr 18 w Tychach za udział w uroczystościach lokalnych i p[atriotycznych,
  • podziękowanie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za wystawienie warty honorowej w czasie obchodów Narodowego Dnia Niepodległości,
  • podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
  • list gratulacyjny Woskowej Komendy Uzupełnień w Tychach za krzewienie postaw patriotycznych w związku ze Ślubowaniem pierwszych klas mundurowych