Ślubowanie klas pierwszych

23.10.2018

W dniu 23 października odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych ZDZ. Główne uroczystości odbyły się na terenie 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Gospodarzami byli Pan pułkownik Grzegorz Gdula, Pan Prezes ZDZ Jacek Kwiatkowski i Pani Dyrektor ZDZ w Bytomiu Aleksandra Wiśniewska – Wylenżek. Ślubowanie odbyło się z pełnym ceremoniałem wojskowym. Przebieg uroczystości wyglądał następująco:
- przemarsz z jednostki pod pomnik pomordowanych profesorów lwowskich i złożenie wieńców oraz zniczy,
-powrót do jednostki i uczestnictwo w mszy polowej,
-uroczyste wywieszenie flagi,
-przemówienia Gospodarzy uroczystości,
-ślubowanie kadetów szkół ZDZ,
-defilada wszystkich pododdziałów przed trybuną honorową,
-pokaz musztry paradnej kadetów z ZDZ z Bielska – Białej,
Po części oficjalnej goście udali się na poczęstunek do szkoły, gdzie mieli również okazję podzielić się swoimi wrażeniami z uroczystości w kronice szkoły. Serdeczne podziękowania dla szanownych gości, którzy zaszczycili uroczystość ślubowania oraz dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do zorganizowania uroczystości.