Technik logistyk z innowacją E-sportową

Technikum z innowacją e-sportową

W Technikum z innowacją e-sportową zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających wymagania maturalne. Przewidujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego oraz informatyki. Proponujemy bogaty pakiet zajęć pozalekcyjnych.

Nauka trwa cztery lata i obejmuje kształcenie ogólne z innowacją e-sportową oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie będą mogli brać udział w rozgrywkach w takich grach jak: CS-GO, LoL i in.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Absolwent kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

2) zarządzania zapasami,

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

4) zarządzania gospodarką odpadami,

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Innowacja e-sportowa daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu światłowodowego, w której będą odbywały się zajęcia e-sportowe.

W programie klasy e-sportowej m. in.:

·         umiejętność świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych,

·         elementy programowania i robotyki Lego Mindstorms,

·         wsparcie psychologiczno-pedagogiczne niedopuszczające do uzależnienia od komputera,

·         komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim,

·         umiejętność pracy w grupie,

·         grafika komputerowa,

·         wyjazdy na turnieje i zawody e-sportowe,

·         elementy dziennikarstwa (komentowanie turniejów i rozgrywek e-sportowych),

·         elementy menadżerskie (organizacja turniejów).