Technik logistyk

W Technikum zapewniamy wysoki poziom zajęć edukacyjnych spełniających wymagania maturalne. Przewidujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego oraz informatyki. Proponujemy bogaty pakiet zajęć pozalekcyjnych.
Nauka trwa cztery lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Absolwent kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

2) zarządzania zapasami,

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

4) zarządzania gospodarką odpadami,

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Technikum daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką.
Posiadamy nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu światłowodowego.

W programie klasy m. in.:

·         umiejętność świadomego korzystania z komputera, 

·         wsparcie psychologiczno-pedagogiczne niedopuszczające do uzależnienia od komputera,

·         komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim,

·         umiejętność pracy w grupie,

·         grafika komputerowa,

·         elementy dziennikarstwa,

·         elementy menadżerskie.

 Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 / 327-08-80
fax: 32 / 327-08-80
www: szkoly.tychy.zdz.pl 
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl

https://www.zdz.katowice.pl/formularz-zapisow-do-szkol,112,131

Ponadto uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z ciekawej oferty kursów organizowanych przez ośrodki kształcenia kursowego ZDZ z uwzględnieniem 20 % zniżki.