Technik logistyk

Zapisz się

TECHNIK LOGISTYK ( KLASA MUNDUROWA)

 •  SPL.01. Obsługa magazynów
 •  SPL.04. Organizacja transportu

Logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta, powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających, analizowanie stanów zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia
i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego
i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

 Wprowadzenie przedmiotów:

 • BHP w pracy logistyka
 • działlność gospodarcza
 • język angkielski zawodowy
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów,
 • gospodarka magazynowa
 • magazyny przyprodukcyjne
 • magzyny dystrybucyjne
 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i strzelectwa
 • procesy magazynowe

Absolwent kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 •  planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Zapisz się