Uroczyste Ślubowanie Pierwszych Klas Mundurowych w Tychach

16.10.2019

Uroczystość Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba, patronatem medialnym: TV Silesia, Radio Silesia 96,2 i Gazeta „Twoje Tychy”. Głównym organizatorem niniejszego przedsięwzięcia był Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach a współorganizatorem było Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Partnerami wydarzenia byli: WKU w Tychach, Komenda Miejskiej Policji w Tychach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Straż Miejska w Tychach oraz Okręgowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach mgr Jackowi Kwiatkowskiemu przez Dowódcę Uroczystości podpułkownika Mariusza Kolanko, następnie Prezes Zarządu dokonał przeglądu ugrupowania i przywitał się ze sztandarami oraz  uczniami.

W trakcie przemówienia okolicznościowego Prezes Jacek Kwiatkowski przedstawił zgromadzonym historię szkół mundurowych, prowadzonych od 15 lat przez ZDZ Katowice, podkreślając znaczenie kształcenia proobronnego w ofercie szkół Zakładu.

 

Dowódcą Kompanii Honorowej był Mateusz Tendera (uczeń LO w Tychach).

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: ZS im. Orląt Lwowskich w Tychach, ZS w Bielsku – Białej im. Gen. Stanisława Sosabowskiego, SP nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach oraz III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.

W uroczystym wprowadzeniu sztandaru ZDZ uczestniczyli uczniowie LO Tychy:

  • Dowódca pocztu sztandarowego - Jakub Wanot
  • Sztandarowy - Damian Kieres
  • Asysta - Piotr Pankowski

Podniesienia Flagi Państwowej dokonali również uczniowie tyskiego LO:  

  • Dowódca pocztu flagowego - Mateusz Pszczoła
  • Flagowy - Damian Dzieciątkowski
  • Asysta - Patryk Staroński

   Dyrektor Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ Katowice- mgr. Bożena Uszok-Jarek przywitała zaproszonych gości biorących udział w ceremonii ślubowania: Macieja Gramatykę Z-cę Prezydenta Tychy Ds. Społecznych, Barbarę Konieczny Przewodniczącą Rady Miasta, Janusza Sojkę Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Tychy, Izabelę Koloc posła do Parlamentu Europejskiego, Małgorzatę Król PO Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach oraz Włodzimierza Chrzanowskiego specjalistę ds. technicznych Gen w stanie rezerwy Romana Polko, Ppłk Wojciecha Zdrade Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach, Krzysztofa Skibę Szefa Wydziału Planowania Mobilizacji i Administrowania Rezerwami, Mjr Arkadiusza Bartnika Szefa Wydziału Rekrutacji WKU Tychy, Irenę Lach i Jana Warykiewicza – byłych dyrektorów ZS Tychy, Podinsp. Tomasza Panpaka z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, Mł. Asp. Szymona Gniewkowskiego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Janinę Półtorak Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kazimierza Pawlaka Członka Związku Kombatantów RP, Płk Leonarda Kołoczka Prezesa Stowarzyszenia Synowie Pułku, Kazimierza Puc męża byłej Więźniarki Kl Auschwitz, Barbarę Adamczyk Członka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczęństwa Narodu Polskiego Działającego Przy w Katowicach, mjr Ryszarda Wodę Członka Zarządu Tyskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Tadeusza Żyłę Prezesa Zarządu Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, Por Witolda Falewicza byłego wykładowce ds. wojskowych w LOM Tychy, mgr Annę Klimsiak-Czech Dyrektor Przedszkola Językowego Smyki, Pawła Janasa Prezesa Fundacji Multiintegra Tychy, Joannę Kulpe Dyrektora Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

Przemarsz uczniów ulicami miasta odbywał się przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Tauron” Wytwarzanie Spółka Akcyjna z Łazisk, pod kierunkiem dyrygenta - Pana Bogusława Plichty, oprawę muzyczną zapewnił również tyski chór PRESTO CANTABILE, którego dyrygentem i współzałożycielem chóru jest dr sztuki Dominika Kawiorska, a część artystyczną zapewniło Niepubliczne Przedszkola Językowe „Smyki”, którego dyrektorem jest mgr Anna Klimsiak – Czech.

Wystrzał armatni w trakcie uroczystości możliwy był dzięki Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu z Pszczyny, a 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy im. kpt. Ignacego Gazurka– pododdział Wojsk Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych RP zaprezentował sprzęt i pojazdy wojskowe.

 

    Bardzo dziękujemy za liczny udział w naszej uroczystości, szczegolnie pragniemy podziękować kapitanowi Sławomirowi Irackiemu za odpowiednie przygotowanie naszej młodzieży do tej uroczystości oraz Panu Włodzimierzowi Chrzanowskiemu z MCK za aktywny udział i współorganizację naszego przedsięwzięcia. 

O naszym wydarzeniu jest glośno:

Gazeta Dziennik Zachodni

Gazeta Twoje Tychy

TYCHY INFO

NOWEINFO

Tychy w Obiektywie

WKU Tychy

Nasze Miasto Bielsko - Biała

SP nr 18 Tychy

Strona Główna Posłanki Izabeli Kloc

Nasze Miasto Pszczyna

Pliki do pobrania