Wykaz szkół i kierunków kształcenia - tychy

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

50 zł

120 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik handlowiec

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technik pojazdów samochodowych

50 zł

180 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

50 zł

180 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa "Mundurowa"

50 zł

180 zł

Zapisz się

Kształcenie ogólne - klasa sportowa ze specjalnością siatkówka dziewcząt i chłopców

50 zł

180 zł

Technikum

Technik logistyk - klasa "Mundurowa"

50 zł

160 zł

Zapisz się