Wykaz szkół i kierunków kształcenia - tychy

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Szkoła Podstawowa

Kształcenie ogólne

50 zł

200 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

50 zł

100 zł

Zapisz się

Kucharz

50 zł

100 zł

Operator obrabiarek skrawających

50 zł

100 zł

Liceum Ogólnokształcące

Klasa "Mundurowa" z innowacją "Twórca treści YOUTUBE"

50 zł

140 zł

Zapisz się

Klasa "Mundurowa" z poszerzonym programem nauczania języków obcych

50 zł

150 zł

Technikum

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik logistyk

50 zł

140 zł

Medyczne Studium Zawodowe

Opiekun medyczny

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik masażysta

50 zł

150 zł

Technik sterylizacji medycznej

50 zł

150 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)

50 zł

170 zł

Zapisz się