Wykaz szkół i kierunków kształcenia - tychy

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

50 zł

120 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik handlowiec - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technik pojazdów samochodowych - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa mundurowa

50 zł

180 zł

Zapisz się

Kształcenie ogólne - klasa mundurowa: policyjna

50 zł

180 zł

Kształcenie ogólne - klasa sportowa ze specjalnością siatkówka dziewcząt i chłopców - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Liceum Sztuk Plastycznych

Plastyk ze specjalnością techniki graficzne - specjalizacja projektowanie graficzne - NOWOŚĆ

50 zł

300 zł

Zapisz się

Technikum

Technik logistyk - klasa mundurowa

50 zł

160 zł

Zapisz się

Technik spawalnictwa - klasa mundurowa - NOWOŚĆ

50 zł

160 zł