Wykaz szkół i kierunków kształcenia - tychy

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Gimnazjum dla Młodzieży

Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

50 zł

50 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Klasa wielozawodowa

50 zł

50 zł

Zapisz się

Kucharz

50 zł

50 zł

Operator obrabiarek skrawających

50 zł

50 zł

Liceum Ogólnokształcące "Mundurowe"

Kształcenie ogólne z poszerzonym programem nauczania w zakresie: zajęć wojskowych, służbowych mundurowych i języków obcych

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technikum

Technik Logistyk z innowacją e-sportowa

50 zł

50 zł

Zapisz się

Technik cyfrowych procesów graficznych

50 zł

50 zł

Medyczne Studium Zawodowe

Opiekun medyczny

50 zł

50 zł

Zapisz się

Technik masażysta

50 zł

50 zł

Technik sterylizacji medycznej

50 zł

50 zł

Uzawodowiona szkoła podstawowa dla dorosłych kl. VII oraz VIII

Kształcenie ogólne

50 zł

50 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)

50 zł

170 zł

Zapisz się