Wykaz szkół i kierunków kształcenia - tychy

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Szkoła Podstawowa

Kształcenie ogólne

50 zł

240 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

50 zł

120 zł

Zapisz się

Kucharz

50 zł

120 zł

Operator obrabiarek skrawających

50 zł

120 zł

Liceum Ogólnokształcące

Klasa "Mundurowa"

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technikum

Technik logistyk

50 zł

160 zł

Zapisz się