Certyfikat 1981- Pamiętamy

15.06.2022

Certyfikat za zrealizowanie zadań w ramach wojewódzkiego projektu w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Takie wyróżnienie dla naszej szkoły odebrała Pani dyrektor na ostatniej konferencji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania, bardzo ważnego dla naszej szkoły certyfikatu.
Zaangażowane osoby:
Pani Bożena Uszok- Jarek-Dyrektor Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach
Pan Łukasz Jończyk-koordynator projekt
Pan Michał Noras oraz klasa jego klasa pierwsza policyjna za przygotowanie wystawy.
Pani Iwona Dudzik- przygotowanie wykładów o stanie wojennym.
Pani Irena Imańska- udział w konkursach i przygotowanie filmu na wystawę.
Wszystkim nauczycielom oraz uczniom, którzy pracowali przy przygotowaniu wystawy bardzo dziękujemy.