ESKULAPIADA MIEJSKA W TYCHACH EDYCJA III

ESKULAPIADA MIEJSKA W TYCHACH- Edycja III     09.04.2024r.

 

 

 

Organizator: Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, ul. Budowlanych 156 43-100 Tychy.

Miejsce:Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, ul. Budowlanych 156 (budynek A – test wiedzy teoretycznej, budynek B  skwer – testy praktyczne)

Termin: 09.04.2024 r. (wtorek) – godz. 8.00 weryfikacja drużyn, godz. rozpoczęcia 9.00, godz. zakończenia w zależności od ilości drużyn.

Zespół: 3 osobowe drużyny mieszane

Kategoria wiekowa: przedstawiciele klas 7 i 8 szkół podstawowych

Nagrody: Puchary dla najlepszych drużyn, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe

Eskulapiada to umowna nazwa  Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Obejmuje swym zakresem wiedzę o zdrowym stylu życia, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz historię PCK.  Zgodnie z regulaminem olimpiady powinna ona sprawdzać wiedzę teoretyczną uczestników na temat:
•    istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia,
•    zasad utrzymywania higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem

     zdrowia i higieny jamy ustnej,
•    zasad zdrowego żywienia,
•    znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka,
•    prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich sposobów wypoczynku,
•    problematyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków,
•    zapobiegania chorobom zakaźnym ( szczególnie HIV/AIDS) oraz cywilizacyjnym,
•    zapobiegania urazom i wypadkom ( w domu, w szkole i na drodze),
•    zasad udzielania pierwszej pomocy,
•    podstawowych wiadomości o Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w tym wiedzy o PCK.

oraz praktyczną:

*  przenoszenie rannego na noszach

*  zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w tym: zasady bezpieczeństwa, pozycja boczna bezpieczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bandażowanie

*  tor sprawności fizycznej

Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę kierować do Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach, ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy, tel. 32 / 327-08-80,

e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl do dnia 27.03.2024 r. godz.12.00

 

Wkrótce do pobrania pojawią się karty zgłoszenia, informacje, oświadczenia.

Pliki do pobrania