PIerwszy Dzień Wiosny- DZIAŁO SIĘ

25.03.2024

Pierwszy Dzień Wiosny w ZS Tychy:

Kadeci klas pierwszych wyruszyli na Akademię Rolniczą w Krakowie aby uczestniczyć w Dniu Otwartym połączonym z świetnie przygotowanymi warsztatami. Wyjazd połączony był także ze zwiedzaniem starówki Krakowa, która we wiosennym słońcu prezentuje się najlepiej 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Klasa pierwsza NLSP oraz wszystkie klasy drugie, brały udział w spacerze topograficzny, połączonym z plenerem na około Jeziora Paprocańskiego w Tychach.

Najstarsze klasy w tym dniu miały zajęcia ponieważ za chwilę matura.