Pracownie szkolne naszych młodych artystów

11.05.2022

Nasi uczniowie realizują naukę w nowoczesnych, specjalistycznych pracowniach.

Są to: pracownie rzeźby oraz rysunku i malarstwa.

 

Pracownia rzeźby wyposażona jest w:

* profesjonalne stoły robocze

* drewniane krzesła obrotowe

* piec do wypalania

* odstojnik do gliny

* pojemnik na glinę

* narzędzia rzeźbiarskie

* kawalety rzeźbiarskie

 

Pracownia rysunku i malarstwa wyposażona jest w:

* sztalugi malarskie

* drewniane krzesła obrotowe

* tablice interaktywną

* stoły do przygotowania prac

* szafki do przechowywania materiałów plastycznych dla uczniów