KADRA PEDAGOGICZNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


 

 

mgr Bożena Uszok-Jarek

Dyrektor Zespołu Szkół, geografia,

główny koordynator klas ds. wojskowych i policyjnych

 

mgr Katarzyna Kołoczek- wychowawca 4 LOMP

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół, pedagog szkolny

 

mgr Aleksandra Fąfara- wychowawca 3 NLSP

kierownik praktycznej nauki zawodu

 

mgr Sylwia Powałko

psycholog szkolny, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Kinga Skowrońska

pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr Małgorzata Babczyńska- wychowawca klasy 1 LOP, 2 TECH

przewodnicząca komisji przyrodniczej,

geografia, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Joanna Bałazy wychowawca 1 TECH

fizyka, chemia

 

mgr Michał Błahut

język niemiecki, kółko muzyczne

 

mgr Monika Danielak

wychowanie fizyczne

 

mgr Jolanta Ferek

przewodnicząca komisji humanistycznej,

język polski, zajęcia z treningu umięjętności uczenia się

 

mgr Małgorzata Gamrot-wychowawca  3 BSI

język polski, kółko dla maturzystów

 

mgr Mirosława Gawlik

biologia

 

mgr Katarzyna Guzy

język angielski

 

kpt inż Sławomir Iracki-wychowawca klasy 3 OPW

            zajęcia dodatkowe z samoobrony

 

   mgr Dariusz Jakubowski

     edukacja dla bezpieczeństwa,

          wychowanie fizyczne z elementami samoobrony

 

kpr mgr Michał Jońca

przygotowanie wojskowe,  zajęcia wojskowe i służb mundurowych,

zajęcia z musztry

przewodniczący sekcji szkolenia wojskowego,

opiekun sekcji pierwszej pomocy

 

mgr Artur Konsek- wychowawca 4 TECH

przewodniczący komisji przedmiotów logistycznych,

przedmioty logistyczne

 

mgr Kinga Kotas

język polski

 

mgr Anna Kozak

przewodnicząca komisji wychowania fizycznego,

wychowanie fizyczne

 

st. asp mgr Mateusz Kuropatwa

opiekun klas policyjnych,słuzba społeczeńswtu,

wiedza o policji, kwalifikacje do służby w policji

 

mgr Iwona Laszczka

religia, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Anna Macias- w zastępstwie wychowawca klasy III OPW

wychowanie fizyczne

 

mgr Jolanta Morgała

bibliotekarka szkolna

 

kpt Mirosław Moń

przygotowanie wojskowe,  zajęcia wojskowe i służb mundurowych,

zajęcia z musztry

 

mgr Michał Noras-wychowawca klasy 3 LOP

język angielski, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

mgr Michał Pacyga- wychowawca 2 OPW

historia, historia i teraźniejszość

 

mgr Paweł Płonka-wychowawca klasy 1 BSI

przewodniczący komisji matematyczno-informatycznej

matematyka, informatyka

 

mgr Marek Rozmus- wychowawca 1 OPW

fizyka

 

mgr Dominika Sobecka- wychowaca 1 NLSP, 2 BSI

matematyka, opiekun Samorządu Szkolnego

 

mgr Piotr Spyra

historia,wiedza o społeczeństwie

 

mgr Izabela Weltrowska-wychowawca 2 LOP

język angielski

 

mgr Elżbieta Witańśka

przewodnicząca  zespołu wychowawców,

podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

 

mgr Beata Żuraw

matematyka, zajęcia rewalidacyjne