Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

STYPENDIUM PREZESA

 
 

W szkole od początku roku szkolnego 2020/2021 przyznawane jest Stypendium Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Uczniowie osiągają wysokie wynki w nauce i trzeba ich za to nagordzić.  Przedstawiamy poniżej regulamin i kryteria jakie trzeba spełnić. 

Obecnie zostali zakwalifikowani uczniowie do Stypenidum Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego za wyniki w nauce, w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2021/2022r. 

Regulamin i zasady przyznawania stypendium w plikach do pobrania.

 

Pliki do pobrania